Hubert [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 655 roku w zamożnej rodzinie.
 • W 704 troku objął urząd biskupa Maastricht.
 • Wkrótce stolicę biskupią przeniósł do Liege.
 • Tereny, na których działał wymagały w tamtych czasach wytężonej prascy misyjnej i apostolskiej.
 • Hubert przeczuwając swą rychła śmierć mówił do wiernych o sprawach ostatecznych, co wywierało na nich ogromne wrażenie i umacniało w wierze.
 • Na temat biskupa Huberta istnieje legenda, zgodnie z którą podczas polowania gonił za dorodnym jeleniem, a kiedy miał do niego oddać strzał, jeleń zatrzymał się i przemówił ludzkim głosem, prosząc o darowanie mu życia.
 • Zwierzę mówiące ludzkim głosem mialo także zlote rogi, a pomiędzy nimi jasny krzyż.
 • Hubert, oczywiście nie zabił cudownego jelenia.

 • Imię Hubert pochodzi od germańskich słów hugu = rozum i berth = sławny, co w połączeniu daje sławny rozum.
 • Święty Hubert jest patronem”
  • myśliwych,
  • leśników,
  • strzelców,
  • kuśnierzy,
  • sportowców,
  • matematyków,
  • metalowców.
 • Proszony jest o orędownictwo w przypadkach :
  • wścieklizny,
  • lunatykowania,
  • epilepsji.
 • Opiekuje się także psami.
 • Dzień św. Huberta to 3 listopada.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]