„O co poeta prosi Apollina” Horacego

  • Gatunkowo jest to oda .
  • Horacy stworzył trzy księgi pieśni , inaczej zwanych odami, ich tematyka jest bardzo różnorodna (są np. miłosne utwory, poważne, patriotyczne, filozoficzno-refleksyjne, biesiadne czy miłosne).
  • Przedstawiana oda prezentuje postawę życiową Horacego i wypracowaną przez niego filozofię.
  • Jego filozofia stanowi syntezę poglądów stoików i epikurejczyków.
  • Własna filozofia życiowa Horacego jest określana poprzez zasadę „złotego środka”.
  • Zasada ta opiera się na przekonaniu, że w życiu należy cenić rozum, sprawny umysł, dopisujące zdrowie i pogodną starość.
  • Żyć należy zgodnie z naturą, brać od świata tyle, ile potrzeba, ale i nie za mało.
  • Poprzestawać należy w swych dążeniach na małym, ale wystarczającym.
  • Taka postawa zapeni człowiekowi spokój, opanowanie, jednocześnie da też szczęście.