Humanitarny [wyrazy przeciwstawne]

  • Humanitarny, wykazujący troskę o innych, ludzki, człowieczy.
  • Przeciwstawne:
    • niehumanitarny,
    • nieludzki,
    • bestialski.