Humanizować [wyrazy przeciwstawne]

  • Humanizować, nadawać znaczenie sprawom człowieka, czynić coś ludzkim.
  • Przeciwstawne:
    • dehumanizować,
    • odczłowieczać.