Hyas [mitologia]

  • Syn Atlasa i Plejone.
  • Uważany za brata Plejad i Hyad.
  • Wg innej wersji miał być ich ojcem.
  • Zmarły one po jego śmierci i zostały przez Zeusa zamienione w gwiazdy.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły