Neleus [mitologia]

  • Syn Tyro i Posejdona.
  • Bliźniaczy brat Peliasa.
  • Obydwaj synowie zostali porzuceni przez matkę, która wyszła za mąż za Kreteusa, króla Jolkos w Tesalii.
  • Kiedy dorośli odnaleźli matkę, a po śmierci Kreteusa wszczęli walkę o tron w Jolkos.
  • Ostatecznie Neleus został wygnany przez Peliasa, osiadł w Mesenii, gdzie założył miasto Pylos.
  • Ożenił się z Chloris, z która miał 12 synów.
  • Zginął w walce z Heraklesem, podobnie jak jego synowie, z wyjątkiem nieobecnego wówczas Nestora.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły