„Hymn do Bogarodzicy” (Bogarodzica! Dziewico!) Juliusza Słowackiego

  • Wiersz powstał w chwili wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku.
  •  Przekazuje hasła wolności i walki, powołując się na „ojców naszych śpiew”.
  • Śpiewem tym jest Bogurodzica, śpiewana przez polskie rycerstwo pod Grunwaldem.
  • Współcześnie Słowackiemu rycerzami tej samej miary stają się powstańcy walczący z Rosją (caratem).
  • Wiersz jest stylizowany na średniowieczną modlitwę do Bogarodzicy.
  • Stanowi niejako hymn listopadowej rewolucji.
  • Poeta prosi o zaniesienie próśb przed boży tron.
  • Mówi o walce  z zaborcą  i nadziei na zwycięstwo.
  • śpiew porty pełni funkcję apelu wzywającego do walki.

 

Bogarodzica! Dziewico!
 Słuchaj nas Matko Boża,
 To ojców naszych śpiew,
 Wolności błyszczy zorza,
 Wolności bije dzwon,       
 Wolności rośnie krzew.
 Bogarodzico!
 Wolnego ludu śpiew
 Zanieś przed Boga tron.

 Podnieście głos rycerze       
 Niech grzmią wolności śpiewy,
 Wstrząsną się Moskwy wieże:
 Wolności pieniem wzruszę
 Zimne granity Newy;
I tam są ludzie — i tam mają duszę…       

 Noc była… Orzeł dwugłowy
 Drzemał na szczycie gmachu
 I w szponach niósł okowy…
 Słuchajcie! zagrzmiały spiże
 Zagrzmiały… i ptak w przestrachu       
 Uleciał nad świątyń krzyże.
 Spojrzał — i niemiał mocy
 Patrzeć na wolne narody,
 Olśniony blaskiem swobody
Szukał cienia… i w ciemność uleciał północy.       

 O wstyd wam! wstyd wam Litwini!
 Jeśli w Gedymina grodzie,

 Odpocznie ptak zakrwawiony.
 Głos potomności obwini
 Ten naród — gdzie czczą w narodzie       
 Krwią zardzewiałe korony

 Wam się chylić przed obcemi,
 Nam we własnych ufać siłach;
 Będziem żyć we własnej ziemi
 I we własnych spać mogiłach.       

 Do broni bracia! do broni!
 Oto ludu zmartwychwstanie
 Z ciemnéj pognębienia toni,
 Z popiołów Fenix nowy
Powstał lud – błogosław Panie!       
Niech grzmi pieśń, jak w dzień godowy.

 Bogarodzica! Dziewico!
 Słuchaj nas matko Boża,
 To ojców naszych śpiew.
 Wolności błyszczy zorza,       
 Wolności bije dzwon,
 I wolnych płynie krew.
 Bogarodzico!
 Wolnego ludu krew