I policjantem

Kopernik to człowiek bardzo wykształcony, był astronomem, lekarzem, biskupem i policjantem.