Ucieczka

Hektor uciekał nie ze strachu, tylko z trwogi o własne życie.