I rozbiór Polski [5 sierpnia 1772 r.]

Kolejna powtórkowa lekcja historii:

 • W rozbiorze uczestniczyły:
  • Prusy
   • Pomorze Gdańskie (bez Gdańska),
   • Warmia,
   • pas ziem nadnoteckich (północna część Wielkopolski i Kujaw),
   • razem 36 tysięcy km2,
   • 580 5ysięcy mieszkańców.
  • Austria
   • tereny na południe od Wisły i Sanu (część województwa krakowskiego i sandomierskiego),
   • województwo ruski,
   • 83 tysiące km2,
   • 2,65 mln mieszkańców.
  • Rosja
   • ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru,
   • 92 tysiące km2,
   • 1,3 mln mieszkańców.
 • Uchwały sejmu rozbiorowego w 1773 roku:
  • ratyfikowano traktaty rozbiorowe,
   • sprzeciw posła Tadeusza Reytana,
  • potwierdzono, że władza ustawodawcza należy do sejmu,
  • potwierdzono prawa kardynalskie, gwarantowane przez 3 zaborców,
   • rozszerzono je o zakaz powoływania na tron dzieci i wnuków panującego oraz cudzoziemców,
  • utworzono Radę Nieustającą pod przewodnictwem krola,
   • 36 konsyliarzy wybranych przez sejm na dwuletnią kadencję,
   • pięć departamentów:
    • interesów cudzoziemskich (spraw zagranicznych),
    • policji,
    • wojska,
    • sprawiedliwości,
    • skarbu,
  • zreformowano armię liczącą 30 tysięcy żołnierzy,
  • reformy gospodarcze:
   • wprowadzono cło generalne,
   • jednolite podatki (podymne),
   • królewszczyzny oddano w dzierżawę na 50 lat na drodze licytacji,
  • powołano Komisję Edukacji Narodowej.