Podgrzewka

Trener robi podgrzewkę kolejnego gracza (siatkówka mężczyzn).