„Idą w boje”

Utwór  poświęcono generałowi Józefowi Hallerowi  (1873-1960, Józef Haller von Hallenburg),  generał broni Wojska Polskiego, dowódca Wojsk Polskich od 4 października 1918 roku, komendant Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełnił też obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku,  ministra bez teki u Władysława Sikorskiego, jeden z dowódców w czasie wojny polsko-bolszewickiej.  Pieśń powstała w 1918 roku, Archangielsku, a jej autor to podpułkownik Szul-Skjöldkron.

A na przedzie Haller, nasz generał,
Który Austriaków
I Moskali, i Prusaków
Tęgo pierał.
Hej, generale, dzielne, bitne wojska twoje
Idą w boje.

A za generałem nasi chłopcy
Gwarno, rojno walą,
Niby rzeką, niby falą,
Strach im obcy.
Hej, generale, dzielne, bitne wojska twoje
Idą w boje.

Ukochali Polskę całą duszą,
Piersiami własnemi,
Idą bronić polskiej ziemi,
Wroga skruszą.
Hej, generale, dzielne, bitne wojska twoje
Idą w boje.