Idea promocji

Termin „promocja marketingowa” jest dosłownym określeniem tłumaczenia angielskiego marketing promotion[1]. W języku polskim termin „promocja” ma również inne znaczenie. Bardziej odpowiednią nazwą dla tej formy działalności jest ,,oddziaływanie na rynek”. Najściślej mówiąc promocję marketingową możemy zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do postępowania zgodnego z intencjami nadawcy. Nie możemy również zapominać, iż na nabywcę oddziaływać musi także sam produkt, jego cena i fakt umieszczenia w punkcie sprzedaży. Rozbudowując podaną wyżej definicję, należy do niej dodać rodzaje działań które zalicza się do promocji marketingowej lub stwierdzić, iż oddziaływanie to nie obejmuje innych składników marketingu.

Dotychczasowe szacunki sugerują, iż wszystkie formy promocji pochłaniają największą część budżetu marketingu. Według Instytutu Promocji Sprzedaży sięgają ok. £ 7 mld rocznie[2]. Promocja jest więc często narzędziem drogim wydajnym a także bardzo rzadkim i niebezpiecznym w takim stopniu, który może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z promocją powinna zapoznać się każda osoba która zajmuje się marketingiem. Ma ona bowiem potencjalnie duże znaczenie dla każdego produktu na każdym rynku oraz może zostać zastosowana w każdym ogniwie łańcucha dystrybucyjnego.

Przykładem takiego postępowania, może być chociażby działalność prowadzona w prasie komputerowej by zachęcić odbiorców do kupna komputerów, akcesoriów oraz programów które oferowane są po niższej cenie. Na uwagę zasługuje również postępowanie linii lotniczych, które permanentnie stosują premie częstego podróżowania obliczone na biznesmenów wyższego szczebla zarządzania.

Promocję stosują także producenci samochodów w postaci darmowych ofert takich jak jazdy próbne czy odkrywane dachy.

Do środków promocji marketingowej zalicza się reklamę, sprzedaż osobistą, public relations, popieranie sprzedaży oraz sponsoring.

[1] Białecki K. – „Marketing”. Infor Warszawa 1998, s.136.

[2] Thomas T. – „Podręcznik Marketingu”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.553-554.