Ideał średniowiecza

  • Ideałem dla człowieka średniowiecza był święty, czyli ktoś, kto za życia , dzięki żarliwości wiary i miłości do Boga, zbliżył się do doskonałości, ideału, a po śmierci opiekował się swoimi zwolennikami, czcicielami.
  • Wierzono, że ci święci czynią cuda.
  • Za najdoskonalszą świętą, a zarazem bliską zwykłym ludziom, a także pośredniczkę między nimi a Bogiem, uznaje się matkę Jezusa – Maryję.
  • Człowiek średniowiecza postrzegał świat jako dzieło Boga.
  • Celem życia było niebo, rajski byt.
  • o potrzebie dążenia do świętości przypominały miejsca  przeznaczone do kultu.
  • Średniowiecze zyskało nazwę „czas katedr”.