Idealistyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Idealistyczny, bezkrytyczny, nierealny, marzycielski, idealizujący.
  • Przeciwstawne:
    • realistyczny.