Martwić [synonimy]

  • Trapić.
  • Ambarasować.
  • Narobić kłopotu.
  • Narobić pasztetu.
  • Dręczyć.
  • Smucić.
  • Cierpieć.
  • Turbować.
  • Kłopotać.
  • Zadręczać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]