Marszczyć [synonimy]

  • Fałdować.
  • Zsuwać.
  • Plisować.
  • Karbować.
  • Kształtować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]