Marnotrawstwo [synonimy]

  • Marnowanie.
  • Zniszczenie.
  • Rozrzutność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]