Identyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Identyczny, taki sam, jednakowy, niezmienny.
  • Przeciwstawne:
    • odmienny,
    • różny,
    • inny.