Nietuzinkowość

Fryderyk był jedynym dzieckiem wielodzietnej rodziny.