Ideologiczny charakter dzieła literackiego

  • System treści ideowych utworu, które można odczytywać nie tylko jako dzieło sztuki, ale jako wyraz ideologii autorskiej ugruntowanej określonym światopoglądem.
  • Ideologizm autor świadomie wprowadza do swego utworu jako formę dydaktyzmu.
  • Niekiedy może się przejawiać niezależnie od intencji pisarskich, gdy np. autor ma żywiołowy stosunek do rzeczywistości i daje upust swemu oburzeniu czy poczuciu niesprawiedliwości społecznej.