Imaginacja [wyobraźnia pisarska]

  • Wyobraźnia pisarska.
  • Tworzenie obrazów, scen, opisów, które nie mają odpowiedników w rzeczywistości.
  • Jest właściwością niezbędną we wszystkich typach utworów opartych na natchnieniu i kreacji.
  • Znaczenie wyobraźni podkreślali głownie pisarze romantyzmu.
  • Odgrywa też rolę istotną w utworach realistycznych.
  • Nie wszystko w realizmie opiera się przecież na naśladownictwie gotowych form.
  • W zasadzie w każdym typie twórczości potrzebny jest element imaginacji.