Ifigenia [patronka chrześcijańska]

 • Błogosławiona Ifigenia jest jedyną patronką osób o tym imieniu.
 • Urodziła się w 1761 roku w Bollene.
 • Naprawdę nazywała się Maria Zuzanka de Guillard de Lavaldene.
 • Imię Ifigenia przyjęła  po wstąpieniu do zakonu sióstr sakramentek.
 • W zakonie zastała ją rewolucja francuska.
 • Władze rewolucyjne wydały rozporządzenie, w myśl którego siostry miały opuścić klasztor i udać się dokądkolwiek.
 • Ifigenia i część sióstr oświadczyły, że dobrowolnie nie opuszczą zakonu.
 • Dlatego po opuszczeniu klasztoru wynajęły w miasteczku dom i nadal żyły we wspólnocie zakonnej.
 • Wkrótce Konwent, czyli rząd rewolucyjny, kazał siostrom złożyć przysięgę, powszechnie odbieraną jako akt religijny.
 • Zakonnice stanowczo odmówiły.
 • Zostały więc aresztowane  i kolejno trafiały pod gilotynę.
 • Wszystkie przyjmowały śmierć spokojnie.
 • Ifigenia zginęła w 1784 roku.

 • Ifigenia to dwuczłonowe imię greckie.
 • Oznacza osobę dobrze urodzoną.
 • Dzień błogosławionej Ifigenii to 7 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]