Kontrreformacja [kościół wobec reformacji]

 • Kontrreformacja, walka kościoła z reformacją od połowy XVI do początków XVIII wieku, mająca na celu:
  • wzmocnienie pozycji Kościoła,
  • przeprowadzenie reform,
  • odzyskanie wpływów w tych państwach, gdzie pojawiła się reformacja.
 • Sobór trydencki 1545-1563:
  • potępiono protestantów, uznając ich za heretyków,
  • sformułowano dogmaty wiary:
   • zachowano 7 sakramentów, oddawanie czci Matce Bożej i świętym,
   • uznano, że wiara i dobre uczynki wiodą do zbawienia.
  • ujednolicono liturgię,
  • wprowadzono obowiązek kształcenia duchownych:
   • położono nacisk na dyscyplinę wśród duchownych oraz podniesienie ich poziomu umysłowego i moralnego,
   • wprowadzono obowiązek przebywania i wizytacji diecezji przez biskupów,
   • nakazano  zakładanie szkół parafialnych i prowadzenie ksiąg parafialnych.
  • zalecono Stolicy Apostolskiej przeprowadzenie reform kalendarza, co uczynił Grzegorz XIII w  1581 roku.
  • rywalizacja dwóch stronnictw:
   • koncyliaryści:
    • uważali sobór za najwyższą władzę w Kościele,
   • kurialiści:
    • zwolennicy wyższości władzy papieskiej,
   • sukces kurialistów,
  • rozbudowa Kurii rzymskiej, która doprowadziła do centralizmu papieskiego.