Ignacy [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1491 roku w kraju Basków na zamku Loyola.
 • Wychowywał się na dworze króla Kastylii, Ferdynanda V.
 • Został żołnierzem i korzystał z uciech życia żołnierskiego.
 • Podczas oblężenia Pampeluny został ranny.
 • Długo się leczył i mial wówczas czas na czytanie.
 • Czytał książki o tematyce religijnej.
 • Te pozycje zmieniły jego życie.
 • Odbył spowiedź generalną i udał się do pustelni w pobliskiej grocie, gdzie spędził dwa lata.
 • Tutaj doznał pierwszych nadprzyrodzonych wizji.
 • W grocie napisał pierwsze swe dzieło „Ćwiczenia duchowe”.
 • Później odbył pielgrzymkę do Rzymu i Ziemi Świętej.
 • Po powrocie studiował w Hiszpanii i w Paryżu.
 • Skupił wokół siebie grupę ludzi pragnących służyć Bogu.
 • W ten sposób zapoczątkował się ruch tzw., Towarzystwa Jezusowego.
 • Razem ze swoimi towarzyszami przyjął święcenia kapłańskie.
 • W Rzymie w 1540 roku spotkał się z papieżem Pawłem III, który zatwierdził reguły zakonu jezuitów. Ignacy Loyola zmarł w 1556 roku w Rzymie.

 • Imię Ignacy pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa ignis = ogień.
 • Święty Ignacy jest patronem rekolekcji i żołnierzy.
 • Opiekuje się wilkami.
 • Dzień św. Ignacego to 31 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]