Ignorować [wyrazy przeciwstawne]

  • Ignorować, nie zauważać, nie brać pod uwagę, świadomie lekceważyć, pomijać.
  • Przeciwstawne:
    • liczyć się,
    • zauważać.,
    • uwzgledniać.