Ignorant [wyrazy przeciwastawne]

  • Ignorant, nieuk, człowiek bez wiedzy w jakiejś dziedzinie.
  • Przeciwstawne”
    • uczony,
    • specjalista,
    • znawca.