Idiotyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Idiotyczny, bezsensowny, głupi, ośmieszający, cudaczny, dziwaczny.
  • Przeciwstawne:
    • sensowny,
    • mądry,
    • rozumny.