Żydzi – nasi sąsiedzi [z kart historii Kielc]

W WBP w Kielcach można obejrzeć na elektronicznym ekspozytorze  dokumenty dotyczące wydarzeń dotyczących ludności żydowskiej w naszym mieście, związanych   z życiem codziennym, ale także religijnością czy stosunkiem pewnych grup Polaków do sąsiadów żydowskich. To tylko kilka migawek, ale jakże istotnych, dlatego polecamy ich obejrzenie.  Uczmy się szacunku dla inności, tej narodowościowej, kulturowej czy rasowej. Taka postawa to po prostu człowieczeństwo…