Ikar

Ikar jest uosobieniem wzlotów, marzeń, wzniosłych ideałów i entuzjazmu. Jest także przykładem lekkomyślności.

  1. Mitologia.
  2. A. Naruszewicz, „Balon”.
  3. A. Wat, „Przed Breughelem starszym”.
  4. J. Iwaszkiewicz, „Ikar”.
  5. T. Różewicz, „Prawa i obowiązki”.
  6. Z. Herbert, „Dedal i Ikar”.
  7. S. Grochowiak, „Ikar”.
  8. W. H. Auden, „Musée des Beaux Arts”.
  9. E. Bryll, „Wciąż o Ikarach głoszą”.