Ikarios [mitologia]

 • [1]
 • Ateńczyk, ojciec Erigone.
 • W nagrodę za swą gościnę otrzymał od Dionizosa  winną latorośl i bukłaki z winem.
 • Zgodnie z poleceniem rozpowszechni wśród wieśniaków attyckich uprawę tej rośliny i częstował ich winem.
 • Pijani wieśniacy sądząc, że zostali otruci przez Ikariosa , zamordowali go.
 • Po śmierci został umieszczony wśród gwiazd jako konstelacja Arktur.

 • [2]
 • Bohater spartański, syn Periesa (lub Ojbalosa).
 • Został wraz z bratem Tyndareosem wypędzony przez przyrodniego brata Hippokoona i jego synów.
 • Kiedy Herakles zabił uzurpatorów, Tyndareosa powrócił do Sparty i objął władzę.
 • Ikarios pozostał w Akarnanii u króla Lygajosa, poślubił jego córkę  i miał z nią troje dzieci, m. in. Penelopę.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły