„Iliada” Homera [cechy epickie]

„Iliada” to epos, epopeja, podstawowy gatunek literacki, ukształtowany w  starożytności. Jest obszernym utworem wierszowanym, przedstawiającym mityczne i historyczne postaci na tle ważnych wydarzeń , przełomowych dla danej społeczności narodowej.

CECHY EPICKIE

  • Narrator wszechwiedzący i obiektywny ujawnia się w inwokacji, a wydarzenia relacjonuje z epickim dystansem,
  • Inwokacja „Iliady” jest apostrofą (zwrotem) do bogini (Muzy), prośbą o pomoc poecie,
  • Zwrot ilustruje temat utworu:”Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa”, a wszystko co dzieje się – jest za przyzwoleniem Zeusa.
  • Inwokacja wprowadza w akcję i wyjaśnia kompozycję dzieła oraz tłumaczy fatalizm losów bohaterów, którymi kierują tak naprawdę bogowie.

  • Dwie płaszczyzny dzieła: boska i ludzka, w wydarzeniach biorą udział bogowie i ludzie.
  • Realizuje się przeznaczenie, fatum, zgodnie z którym Parys ma przynieść Troi zgubę.

  • Charakterystyczne środki artystyczne, stałe rozbudowane epitety (np. szybkonogi Achilles, przebiegły Ulisses, wielooka Hera), porównania homeryckie, bardzo rozbudowane, liczące kilka wersów.