„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego [problematyka]

„Syzyfowe prace” to powieść o problemach dorastania i edukacji w kraju pozostającym pod zaborami, z elementami własnych doświadczeń pisarza. Nie jest to jednak typowa powieść autobiograficzna, ponieważ wiele faktów w niej przedstawionych jest wyłącznie dziełem wyobraźni pisarza.

Wiele miejsca w powieści poświęcone jest metodom wynarodawiania Polaków, wskazane są  m.in. następujące sposoby:

  • podważanie autorytetu nauczycieli Polaków,
  • wprowadzenie języka ojczystego jako przedmiotu dodatkowego,
  • zakaz mówienia po polsku,
  • fałszowanie historii Polski,
  • ośmieszanie Polaków,
  • specjalne traktowanie niektórych uczniów (zaproszenia do teatru).

Pisarz określił swą powieść jako współczesną, ludziom żyjącym w czasach jej wydania (1898). Dla współczesnych czytelników nie jest to oczywiście utwór taki, jak dla tamtych pokoleń. Określić go można jako powieść społeczno-obyczajową, zawierającą elementy autobiograficzne z życia Żeromskiego.