„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza [ocena zakonu krzyżackiego]

  • Pisarz niezwykle surowo ocenia zakonników.
  • Przedstawia ich jako ludzi bez zasad moralnych i etycznych, którzy nie przestrzegają zasad własnej religii.
  • Obrazuje ich jako rycerzy bez kodeksu rycerskiego.
  • Czytelnik widzi ludzi chciwych, okrutnych, którzy zachowują się jak barbarzyńcy.
  • Sprzeniewierzają się zasadzie krzewienia religii wśród pogan.
  • Gnębią ludność, grabią, palą, mordują i zmuszają do katorżniczej pracy.
  • W powieści porywają córkę rycerza, chcąc go upokorzyć i pokazać swą pogardę.
  • Są bezlitośni wobec ojca i córki, a także własnych rycerzy.
  • Aresztują Juranda bezpodstawnie, okaleczają go i dopiero wówczas wypuszczają na wolność, narażając bezbronnego na śmierć.
  • Danuśka popada w obłęd i porwanie przepłaca śmiercią