Ilość [synonimy]

  • Liczba.
  • Liczebność.
  • Kwota.
  • Gar sc.
  • Szereg.
  • Nakład.
  • Porcja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]