Inaczej [synonimy]

  • Odmiennie.
  • Innym sposobem.
  • W innym świetle.
  • Innymi oczyma.
  • Odwrotnie.
  • Przeciwnie.
  • Na opak.
  • Wspak.
  • Do góry nogami.
  • Rozmaicie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]