Inspirator [synonimy]

  • Pomysłodawca.
  • Ojciec duchowy.
  • Sprawca.
  • Krzewiciel.
  • Działacz.
  • Intrygant.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]