Instynkt [synonimy]

  • Kierunek.
  • Bodziec.
  • Popęd.
  • Przeczucie.
  • Głos natury.
  • Zew.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]