Instytucja [synonimy]

  • Firma.
  • Organizacja.
  • Zakład.
  • Urząd.
  • Przedsiębiorstwo.
  • Placówka.
  • Pracownia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]