Inteligencja [synonimy]

  • Umysł.
  • Pojętność.
  • Orientacja.
  • Zmysł.
  • Przytomność.
  • Rozum.
  • Mądrość.
  • Spostrzegawczość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]