Interesować [synonimy]

  • Zaciekawiać.
  • Budzić ciekawość.
  • Zaostrzać ciekawość.
  • Zwracać uwagę.
  • Absorbować.
  • Wywoływać.
  • Podniecać.
  • Zaprzątnąć uwagę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]