Interesować się [synonimy]

  • Być zainteresowanym.
  • Okazywać zaciekawienie.
  • Zatrzymać uwagę.
  • Umierać z ciekawości.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]