Internat [synonimy]

  • Bursa.
  • Budynek.
  • Noclegownia.
  • Akademik.
  • Stancja.
  • Mieszkanie.
  • Pensjonat.
  • Hotel.
  • Konwikt.
  • Przytułek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]