Intonacja [synonimy]

  • Ton.
  • Odcień głosu.
  • Akcent.
  • Przycisk.
  • Wysłowienie.
  • Nacisk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]