Intruz [synonimy]

  • Natręt.
  • Nieproszony gość.
  • Niepożądany ktoś.
  • Gość.
  • Interesant.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]