Imagizm

Imagizm

  • nowoczesny kierunek w poezji i krytyce angloamerykańskiej,
  • twórca tej koncepcji był E. Pound, łączący imagizm np. z pismem ideograficznym, gdzie znaki wizualne stają się nośnikami pojęć.
  • jego początki to rok około 1910,
  •  był odpowiedzią na postromantyczną lirykę bezpośredniego wyznania o podtekstach autobiograficznych,
  • postulował pośrednie formy wyrazu artystycznego.
  •  z 1914 roku pochodzi pierwsza antologia imagistów („Des Imagites”), wydana w Paryżu.
  • obraz wg imagistów to momentalna ekspresja doznań zmysłowych i uczuciowych, przenikniętych refleksją intelektualną,