„Imię Róży” Umberto Eco

  • W powieści pojawia się demoniczna postać ślepca, strażnika biblioteki.
  • Nosi on imię Jorge.
  • Jest aluzją do pisarza, poety i eseisty Jorge Luisa Borgesa.

  • W. Kopaliński w „Słowniku symboli” wskazał, że róża jest symbolem wieczności, śmierci i zmartwychwstania, życia, czegoś niezniszczalnego, przemijania, kruchości, doskonałości, piękna, przepychu, radości, zagadkowości, miłości, rozkoszy, natchnienia lirycznego.
  • Niektóre z symboli sa sobie przeciwstawne.