Imienny

  • W znaczeniu gramatycznym – odnoszący się do wyrazów obejmowanych ogólna nazwą imion, jako części mowy odmieniających sie przez przypadki.
  • Zalicza się do nich: rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki i liczebniki.