Imiesłów

  • Forma gramatyczna utworzona od czasownika i używana w funkcjach przymiotnikowych lub przysłówkowych.
  • Rozróżnia się imiesłowy:
  • **** przymiotnikowe, zwane też odmiennymi, dzielone na czynne, bierne i przeszłe czynne,
  • **** przysłówkowe, nazywane nieodmiennymi, dzielone na współczesne i uprzednie..