Imiesłów przeszły czynny

  • Forma czasownikowa oznaczająca czynność przeszłą.
  • Występuje jako składnik samodzielnych form złożonych oraz jako podstawa form osobowych czasownika w czasie przeszłym (np. pisał, pisała, pisało, pisali, pisały),
  • Cechą charakterystyczną tego imiesłowu jest to, że ma on formy rodzajowe, czyli odmienia się przez rodzaje.
  • Tylko nieliczne imiesłowy przeszłe czynne odmieniaja się przez przypadki (np. były, byłego, byłemu, byłym).